MANUAL PENGGUNAAN

SISTEM HELPDESK ICT KeTSA

Sila klik pada modul berikut untuk paparan manual penggunaan.

Bil Modul
1. Pengenalan Sistem
2. Login
3. Pengadu
4. Pegawai Helpdesk
5. Penyelaras Aduan
6. Pegawai Teknikal

Kembali ke Login Sistem